Kurz sk. B (osobní automobil)

kurz skupiny B v autoškole Nika je určen pro ty, kteří chtějí získat řidičské oprávnění pro osobní automobil s celkovou hmotností do 3,5 tuny. Kurz se skládá z teoretické a praktické části, které jsou vedeny profesionálními instruktory.

V teoretické části kurzu se studenti učí základům silničního provozu, dopravním předpisům a bezpečnosti na silnicích. V rámci výuky jsou využívány moderní technologie, jako jsou interaktivní výukové programy, které studentům pomáhají získat co nejvíce praktických znalostí a zkušeností.

Praktická část kurzu se věnuje jízdě s instruktorem v reálném provozu. Instruktor studenta učí základním řidičským dovednostem, jako je správná obsluha automobilu, zvládání základních manévrů a techniky řízení v různých dopravních situacích. Studenti se také učí, jak se chovat v různých dopravních situacích a jak minimalizovat riziko nehody.

Po absolvování kurzu skupiny B jsou studenti připraveni na úspěšné složení řidičské zkoušky. Autoškola Nika kladé velký důraz na kvalitní a efektivní výuku, která je přizpůsobena schopnostem a potřebám studentů.